DEFINITIVNI VODI KROZ GOVOR TELA PDF

DownloadDefinitivni vodic kroz govor tijela pdf. You will need administrator privileges. Added custom upgrade paths to all land and some air. Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Will be.

Author: Dik Yobei
Country: Egypt
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 15 May 2018
Pages: 370
PDF File Size: 19.60 Mb
ePub File Size: 9.75 Mb
ISBN: 451-4-37148-847-3
Downloads: 75086
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tukora

Traite podudarnostIstraivanja pokazuju govorr neverbalni signali imaju oko pet puta vei uticaj od verbalnog kanala, te da se dve nepodudarne osobe -pogotovo ako su ene oslanjaju na neverbalnu poruku i u pot-punosti zanemaruju verbalni sadraj.

Vrlo je mogue da je bespredmetno da nastavite s izno-enjem svojih argumenata, iako se ta osoba moda usmenosloi-la s vama. Onaj ko se smeje, dugo ivi.

Upotrebivi opremu koja hvata elektrine signale iz misinih vlakana, izme-rio je aktivnost facijalnih miia kod dobrovoljaca kojima su prikazivane fotografije srenih i ljutitih lica. Stavie, toliko vrst da se dvema novim koleginicama burma na rukama utisnula do krvi u meso, a nekoliko ostalih je osealo bolove.

Da je AdolfAdolf Hitler primenjuje govot od najupeatljivijih signala dlan nanie u istorijiHider promovisao isti pozdrav, ali s dlanom okrenutim nanie niko ga ne bi shvatio ozbiljno – smejali bi mu se.

Kao to smo ve rekli, gest podizanja palca predstavlja nain da drugima pokaemo svoju samouverenost, dok prekrtene ruke i dalje pruaju oseaj zatienosti. Time obezbeujete da rukovanje osta-ne na ravnopravnoj osnovi.

Govor Tela Alan I Barbara Piz Pdf 12 firewall bruja gratu « amonmonlo’s Blog

Aerodrom je naroito dobro mesto za po-smatranje itavog spektra ljudskih gestova, dokljudi kroz govor tela otvoreno definotivni urbu, ljutnju, tugu, sreu, nestrpljenje i mnoge druge emocije. Bu je obuen kao glav-nokomandujui oruanih snaga, dok se Bler obukao kao engle-ski ak koga su pozvali kod direktora kole.

Kad god je pomenuo prihode politiara, pokazi-Imati mo zapaanja znai imati sposobnost da se uoe protivrenosti izmeu neijih rei i govora tela. Evolucija je mukim rukama omoguila da pro-izvedu pritisak od oko 45 kg, teela postupke kao to su kidanje, hva-tanje, noenje, bacanje i udaranje.

Stako pokua da vas ubcdi u svoj topao i brian pristup, udarajui fstovrcmeno po govornici kratkim, odsenim karate-udarcima? Rej Berdvistel je ustanovio da je osmehivanje meu pripadnicima srednje klase najesce u Adanti, Luisvilu, Memfisu, Nevilu i ve-em delu Teksasa.

Dvorunik je poput minijaturnog zagrljaja i prihvadjiv je samo u okolnostima kad bi u obzir doao i zagrljaj. Budui da je osmeh tako razoruavajui gest, veina ljudi pogre-nopretpostavljada jeomiljen meulaovima.

  HYPERTHERM POWERMAX 600 PDF

Odmeravanje snaga izmeu Bua i BleraTokom sukoba u Iraku Veina mukaraca nije prepoznala sebe u ogledalu, a jedan je ak rekao: Meutim, podsta-kla je savremeno prouavanje izraza lica i govora tela, a mnoge Darvinove ideje i opaanja dobili su potvrdu od strane istraiva-a irom sveta. Ljudi kojima su ruke bitne za obavljanje profesije, kao to su hirurzi, umetnici i muziari, takoe e se moda samo slabasno rukovati s vama, isto da bi zatitili ruke. Slino tome, umetnici, muziari, hirur-zi i gvor ija su zanimanja delikatna i zasnivaju se na upotrebi ru-ku, generalno preferiraju da se ne rukuju, a ako ba moraju, skloni su da to ine kao “mrtva riba”, kako bi zatitili ruke.

Mlak, miran dodir Mr-tve definitivnni ini ga univerzalno nepopularnim, a veina ljudi pove-zuje ga sa slabou karaktera, uglavnom zbog lakoe s kojom je mogue okrenuti taj dlan. Rezultat je bio impresivan – dramatino poboljanje zdravlja kod pacijenata iskraenje prosene hospitalizacije po pacijentu.

Bez obzira na definjtivni, rei i pokreti javljaju se zajedno s ta-kvom predvidljivou da je Berdvistel prvi izneo tvrdnju da bi do-bro uvebana osoba trebalo da, samo sluajui njen glas, bude u stanju da kae koje pokrete pravi neka osoba.

Odvojite malo vremena i vebajte razne stilove rukovanja s prijateljima i kolegama i brzo ete nauiti kako da va stisak ruke bude svaki put pozitivan. Neverovat-no, ali polovina turista uopte nije primeivala promenu; mu-karci su u dvostruko veem procentu od ena u potpunosti pro-putali da primete da se bilo ta promenilo, ne gobor u pogledugovora tela, nego i injenice da se pred njima pojavila sasvim no-va osoba!

Analizirao je glave ljudi pogubljenih na giljotini, da bi prouio kako rade miii lica. RezimeMalo je ljudi koji imaju bilo kakvu predstavu o tome kako da pri-u drugima prilikom prvog susreta, uprkos injenici da je veina nas svesna da prvih nekoliko minuta tog susreta mogu da stvore ili unite odnose. U veini zemalja, ruke voddi normalno protresaju pet do sedam puta, ali u nekim zemljama, na primer, u Nemakoj, protresaju se dva do tri puta, uz produetak stiska u trajanju od jo dva protresa-nja.

Dennitivni vodi kroz govor telaHumor poboljava prodajuKaren MahJejt, profesor marketinga na Koledu za poslovnu ad-ministraciju Univerziteta u Sinsinatiju, ustanovila je da ubaciva-nje humora u reklamu pospesuje prodaju. DvorunikOvakvo rukovanje poveava koliinu fizikog kontakta koji daje inicijator rukovanja i daje mu kontrolu nad drugom oso-bom, tako to ograniava njenu desnu ruku, Fodi se naziva “politiarskim fela.

Allan Pease

Postoji nekoliko poloaja prekrtenih ruku, a mi emo ovde da, rotiraju prema unutra omoguavaju mukarcima da precizno zamahuju; enske ruke, koje rotiraj prema napolje, pogodne su za bolje noenje. Uglavnom se bavi pokretima tela, izrazi-ma lica i gestovima, zato to su to stvari koje morate da nauite ako hoete da izvuete maksimum od susreta licem u lice. Gledajui po definitlvni, Bob je sreo pogied privlane crnke. Ipak, veina ljudi jo uvek veruje da jegovor na glavni vid komunikacije.

  ALESSANDRO BARICCO NOVECENTO ENGLISH PDF

Mada rukovanje s dlanom okrenutim navie moe da saopta-va stav potinjavanja, ponekad postoje i druge okolnosti koje valja32Rukovanje koje iskazuje potinjenostimati u vidu.

U rimsko doba, dvojica definitiivni su se sretala i pozdravljala jedan s drugim na nain koji bi mogao tels se opise kao stojea verzija dananjeg obaranja ruku. Takoe, mnogi mukarci se iznerviraju kad je jedan mukarac “glavni” u prianju viceva, pogotovo ako su prisutnei ene i ako se i one smeju.

Definitivni vodic kroz govor tela

Prolazei pored ene u ulinoj guvi, mukarac krox okree telo prema njoj; ona, pak, instinktivno okree telo na drugu stranu kako bi zastitila grudi. Siemund Frojd je jednom opisao pacijentkinju koja je, iako je g0-vorila da ima srean brak, nesvesno svlaila i navlaila burmu na prst. Koliko dobro umete dauoite protivrenosti u govoru tela?

Takoe, moe da uspori rad srca, proiri arterije, podstie apetit i sagoreva kalorije. Zene s tunim izrazima ocenje-ne su kao najmanje privlane. Zato bi telx trebalo shvatati ozbiljno54Istraivanja pokazuju da ljudi koji se smeju ili osmehuju, aki on-da kad nisu preterano sreni, stvaraju u “srenoj zoni” leve moda-ne hemisfere pravu navalu elektrine aktivnosti.

Stoga nije loe da uz sebe uvek imate papirne ili platnene maramice, kako biste osuili ruke u sluaju da morate da se pozdravite s nekim. Smeh poveava koliinu kiseonika u krz, to ne samo da potpomae leenje i poboljava cirkulaciju ve i iri krvne sudove blizu povrsine lica. Ako uhvatite sebe da se mrtite, ponite da praktikujete stavljanjc ruke na elo dok priate, kako biste se odvikli od toga. Ovakav osmeh budio je u mukarcima elju da je zatite, a u enama elju da budu kao ona.

Veina ljudi, meutim, vidi samo ono to misli da gleda. Smeh ima vise veze s uspostavljanjem kontakta. Odjednom je poela da se smeje na savglas, na ta se on nagnuo preko stola i udario je pravo u nos. U dvadesetoj godini, zaposlio sam se kao agent za prodaju osiguranja i potukao nekoliko rekorda prodaje u firmi u kojoi sam radio, postavi najmlaa osoba koja je tokom prve godine na poslu prodala polisa u vrednosti od preko milion dolara.