DEFINITIVNI VODIC KROZ GOVOR TELA PDF

Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, Buy Definitivni vodic kroz govor tela by Alan; Piz, Barbara Piz (ISBN: ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free delivery on.

Author: Migar Zolotilar
Country: Trinidad & Tobago
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 26 October 2009
Pages: 49
PDF File Size: 1.53 Mb
ePub File Size: 7.93 Mb
ISBN: 491-3-92955-991-4
Downloads: 50993
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mular

To je ono to go-vornici nazivaju sveu publike ili obraanjem grupi. Fri-sen s Univerziteta u Kentakiju. Da li je ovo uroena enska reakcija ili je ona to nauila da radi nesvesno posmatrajui ostale ene?

Nae disanje se ubrzava, to je odlina veba za dijafragmu, vrat, eludac, lice voric ramena. Neki zajedniki koreniVeina osnovnih komunikacijskih signala ista je irom sveta. Amazon Music Stream millions of songs.

Definitivni vodic kroz govor tela: Alan; Piz, Barbara Piz: : Books

Bu je obuen kao glav-nokomandujui oruanih snaga, dok se Bler obukao kao engle-ski ak vpdic su pozvali kod direktora kole. Studije pokazuju da za osobu koja se, u direktnom kontaktu, oslanja na vrste vizuelne dokaze u pogledu ponaanja druge osobe, postoji vea verovatnoa da e izvesti tanije zakljuke o toj osobi nego neko ko se oslanja iskljucivo na intuiciju. Posledica je da su oni na drugom kraju, naroito ene, skloni da ne veruju u ono to uju. Vrlo verovatno smatraju da aljivdija ne samo da je moron, nego da, kad se zrelo razmisli, i nije naroi-to zabavan – uprkos injenici da je sve prisutne ene naterao na smeh do suza.

Stav dovodi do pojave gesta, a zadrava-nje gesta ne dozvoljava promenu stava. Sreom, moeteda nauite da budete duhoviti.

Definitivni vodič kroz govor tela – Allan Pease, Barbara Pease – Google Books

Uroeno, genetski uslovljeno ili naueno? Analizirao je glave ljudi pogubljenih na giljotini, da bi prouio kako rade miii lica. To je nain osobe da utei sama sebe jednom vr-stom samogrljenja. Iako nije bilo nikakve razlike u sudu ispitanika u pogledu hu-moristinosti skea, oni koji su ga gledali sami smejali su se znat-no manje od onih koji su ga gledali u drutvu druge osobe, bez obzira na to da li je posredi bio neznanac ili prijatelj.

Cinie vam se kao da ste oduvekboravili u mranoj sobi i, mada ste odu-vek mogli da nazrete nametaj, slike na zidu i vrata, nikad niste znali kako zapravo izgledaju.

  GILLES DELEUZE BERGSONISM PDF

Definitivni vodic kroz govor tela

Studije pokazuju i da, prilikom pregovora koji se vode telefonom, obino kao po-bednik izlazi osoba s jaim argumentima, ali da to nije uvek slu-aj onda kad se pregovara licem u lice, zato to, sve u svemu, ko-nane odluke ee donosimo na osnovu onoga sto vidimo nego onoga to ujemo.

Ret-jcokad prekrta ruke na grudima, kako ne bi ispoljio ni najmanji nagovetaj nervoze. Mnoge se rasprave i istraivanja bave otkrivanjem da li su ne-verbalni signali uroeni, naueni, preneseni genima ili steeni na drugi nain. Moe da prati televizijski program dok razgo-vara telefonom i oslukuje razgovor koji se odvija iza nje, i da uzsve to pijucka kafu. Tim pozdravom se podsvesno prenosi jedan od ova tri stava: DvorunikOvaj korporativni favorit irom sveta, praen je direktnim po-gledom, neposrednim i ohrabrujuim osmehom i samopou-zdanim glasnim izgovaranjem imena osobe s kojom se rukuje-mo, a neretko i iskrenim interesovanjem za njeno trenutno zdravstveno stanje.

Would you like to tell us about a lower price? Ovo je prosto adultna verzija gesta pokrivanja usta ko-rienog u detinjstvu. Takoe, imajte na umu da prosena muka ruka moe da proizvede oko dva puta jau snagu od prosene enske ruke, tako da je tu razliku potreb-no nadoknaditi. U osmehu zadovoljstva, ne samo da se uglovi usana povlae navie, ve se i miii oko oiju kontrahuju, dok osmeh koji nije izraz zadovoljstva ukljuuje samo nasmejane usne.

Verovatan ishod je da mlai direktor, poto se rukuju, zauzi-ma stav s prekrtenim rukama i podignutim palcima.

To ini osoba koja je nesrena, utuena, de-primirana, ijutita ili napeta. Jo uvek se mnoge zakletve polau s rukom poloenom na srce, a kad se neko zaklinje na sudu, jedan dlan se podie uvis; levi dlan polae na Bibliju, dok desni podie uvis, tako da mogu da ga vide lanovi porote. Odmeravanje snaga izmeu Bua i BleraTokom sukoba u Iraku Na primer, eanje po glavi moe da znai naj-razliitije stvari preznojavanje, nesigurnost, perut, buve, za-boravnost ili laganje u zavisnosti od ostalih gestova koji se istovremeno javljaju.

Siroko rasprostranjen postao je tek pre stotinjak godina i sve donedavno je vaio za muki pozdrav. Predsednik Dimi Karter takoe je bio Junjakkoji se stalno osmehivao. Kenedija i Riarda Nik-sona pre njihove televizijske debate Sve to samo doprinosi uverljivosti predstave, koja je dodatno pojaana injenicom da ljudi koji redovno poseuju “vidovnjake” odlaze kod njih s pozi-tivnim oekivanjima u pogledu ishoda.

Zamoliti nekog da se primakne blie, kako bi po-gledao vizuelnu prezentaciju, moe da predstavlja efikasan na-cin otvaranja poloaja prekrstenih ruku. Zelite da po-delite svoja najintimnija oseanja s onima koji su vam najbli-i, ali ustanovili ste da nije dobro biti previe otvoren i sklon poveravanju.

  DWARVES OF ROCKHOME GAZETTEER PDF

Zato ljudi porumene kad se smeju.

Verovatno je poeo da se 12razvija pre 2 miliona godina, da bi pre godina bio ve uglavnom formiran, a tokom tog peri-oda, veliina naeg mozga se utrostruila. Ovo umee pokazalo se kao izuzetno korisno za prilaenje de-vojkama u diskoteci. Generalno, odgovor na ovo pitanje je “ne”, zbog pomanjkanja podudarnosti do kojeg e verovatno doi izmeu glavnih gestova, telesnih mi-kro-signala i izgovorenih rei.

Ovde je klju u sposobnosti da se razdvoje stvarni gestovi od onih lanih, kako bismo mogli da raspoznamo stvarnu osobu od laova ili varalice. Pripadamo vrsti primata – Homo sa-piens – osavih majmuna koji su nauili da hodaju na dve noge i imaju pametan, napredan mozak. Ove razlike u rotaciji omoguavaju mu-karcima da preciznije ciijaju i zamahuju, dok raireni laktovi da-ju enama iri, stabilniji poloaj za noenje beba.

Osoba koju ste zamolili da pomeri predmet nee imati utisak da je naterana na to i verovatno se nee oseati ugro-ena vaim zahtevom. To je zato to postoji direktna ve-za izmeu gestova i emocija.

Arafat je, pak, sta-jao prav kao svea i nastojao da mu kontrira Privlaenjem savi-jenom rukom. Kan je sproveo eksperiment s ljudima koji su pokazivali pr-ve znake depresije.

Pouka koju bi ene trebalo da izvuku iz ovoga jeste da se manje osme-huju onda kad imaju posla s dominantnim mukarcima u bizni-su ili da podese koliinu osmehivanja prema onoj kod mukarca. Kako funkcioniu viceviOsnova veine viceva je to to se, u poenti vica, nekome deava neto katastrofalno ili bolno. Da biste pravilno tumaili stvari, morate da postujete tri glavna pravila. Iskusni govornici znaju da ovajgest znai da je potrebno neto ime e efikasno “probiti led”, kakobi njihova publika zauzela prijemiviji poloaj koji e da promeni njihov stav iz negativnog u pozitivan.

Zato se zadovoljni ljudi jo vie smeju kad piju alkohol, dok oni nezadovoljni postaju jo vie utueni ili ak nasilni. Ako je osoba otvorena, pokazivae 27dlanove, ali ve i samo pokazivanje dlanova oteava osobi da izgovori ubedljivu la. Gotovo je nezamislivo da sve to zajedno ne uspe da prosveti sposobnog istraiitelja, u bilo kojem sluaju.